Webinars 2021

Webinarserien er udarbejdet på forspørgsel fra den norske gestaltterapeutforening og henvender sig fortrinsvist til psykoterapeuter.

Forår 2021

Flying without wings – om paradoksal forandringsteori

At være der hvor du er – om fænomenologi og hjælpekunst

Stilhed og det ordløse i terapirummet

Efterår 2021

Kreativitet i terapirummet

Magt og sprog i den terapeutiske rum

Rejsen hjem – arbejde med indre barn

Se uddybning nedenfor

Få inspiration og næring til din terapeutiske praksis. På en uformel og langsommelig måde arbejder vi os ind på forskellige eksistenstemaer hen over foråret og efteråret. Ved poesi, kunst og store tænkeres tanker bevæger vi os op i de højere luftlag og forbinder til praktiske eksempler og ideer til det terapeutiske rum.

Hvert webinar er skræddersyet, så der vil være både teoretisk og praktisk inspiration. Kurser er godkendelse af Norsk Gestaltterapeutforening i kategori B – 3 timer PGF B per webinar.

Webinar strukturen består af oplæg og samtaler i break out rooms og fælles refleksion i plenum.

3 timers varighed kl. 18-21

Pris: NNO kr. 600.-, 3 for 1500.-

Vælg link her til EFTERÅRS webinars: enkeltkurs eller for hele serien, og pass på at du velger riktig!
 
 
Påmeldte deltagere får tilsendt zoomlenke dagen før arrangementet.
Bindende påmelding, ingen refusjon, men egen plass kan overdras andre (husk å sende beskjed til oss).

Efterår 2021

16. september 21: Kreativitet i terapirummet

Noget af det særlige ved gestaltterapien er rummeligheden over for eksperimenter. Det kreativ anvendelse som psykodrama og stolearbejde i det terapeutiske rum. Projicering af indre processer så det bliver mere klart, hvad der foregår inde i kroppen eller i tankerne.

Der er tale om at folde det terapeutiske rum ud, så de processer, der falder naturligt for, kan åbne sig med flere sprognuancer end kun med ordet. Der er ikke tale om underholdnings- eller tjubang terapi, men en tilgang der rummer respekt for, at vi opfatter og møder verden forskelligt.

Du får oplæg om æstetiske opdagelses processer og et katalog af inspiration til konkrete øvelser.

”Når det ikke længere blot er noget vi ved; men er noget vi mærker, kan store forandringer finde sted – og når vi mærker med alle sanserne, hvorfor så ikke bruge dem i terapien?

25. oktober 21: Magt og sprog i den terapeutiske rum

De små subtile bevægelser i mødet mellem terapeut og klient, men også i klientens møde med sig selv fortæller en historie. De små ord med den store virkning.

Med sproget maler både du og din klient billeder – selvportrætter – fra de mindste små valg af ord til de store ordbilleder tegner I fortællinger om byggesten, indre overbevisninger, frygt, længsler, ønsker og domme.

Hvis du har modet og tålmodigheden til at lytte til de ord, der vælges eller som slipper ud – har du en sproglig kongevej til at opnå større klarhed – både overfor dig selv og din klient.

“Language is the house of being. In its home human beings dwell.” Heidegger 1949

Oplæg ved Betinna Sidor. Break out Groups til diskussion og opsamling i plenum.

Læs mere: Sproget farver dig og mig – MINDGROUND

Læs mere: Sprogvildskab – MINDGROUND

30. november 21: Rejsen hjem – arbejde med indre barn

Arbejde med “indre barn” er en mulig vej ift. at vække den omsorg, som nogen gange kun er forbeholdt andre og ikke klienten selv.

“Hvor der kun har været frygtsom tomhed … dér udfolder sig nu en verden af vitalitet. Det er ikke en hjemkomst, eftersom dette hjem ikke har eksisteret før. Det er opdagelsen af hjem.” 

Alice Miller

Oplæg om arbejde med indre barn og stolearbejde, breakout rooms og opsamling.

Vi arbejder med erfaringsudveksling og sætter også fokus på praktiske øvelser.

Læs mere: Har du talt med dit “indre barn” i dag?

­­­­­Afholdt

15. april 21: Flying without wings – om paradoksal forandringsteori

En af de mest læste tekster vi har som gestaltterapeuter er artiklen The Paradoxical Theory of Change af Arnold Beisser. Først når du bliver, den du er, sker forandringen – måske. Vi arbejder med det der er og forholdet til det.

Webinaret lægger op til en fælles drøftelse omkring hvilke udfordringer, vi møder med det udgangspunkt.

Oplæg ved Betinna Sidor. Break out Groups til diskussion og opsamling i plenum.

Lyst til mere læs: At blive den du er…

11. maj 21: At være der hvor du er – om fænomenologi og hjælpekunst

Det at have et fænomenologisk udgangspunkt i sin terapeutiske praksis har en grundlæggende betydning for udførelsen af den hjælpende samtaler. Bent Falks siger, at det er enklere end du tror. På dette webinar undersøger vi, hvad det fænomenologiske ståsted betyder – og hvordan det svære nogle gange opstår, fordi der er noget, vi måske frygter — som terapeuter.

Oplæg ved Betinna Sidor. Break out Groups til diskussion og opsamling i plenum.

10. juni 21: Stilhed og det ordløse i terapirummet

I det terapeutiske rum er stilheden hele tiden til stede – dog ofte uudtalt og kun som flygtige pauser mellem ordene og i baggrunden.

Stilheden kan opleves som pinlig, ubehagelig og endda rædselsvækkende og som en lindring og behagelig tænke- og mærkepause.

Stilhed er en ingrediens, der på barsk vis kan sætte skarp kontur på virkeligheden. Nogle gange så krystalklart og kontrastfyldt at det skær for voldsomt.

Stilhed har mange former og kan gives plads i forskellige doseringer. Det kan være på løbeturen, i urtebedet, på landevejen, hvor der åbner sig et spejl af stilhed, hvor den indre virkelighed tager skikkelse.

På samme måde kan der også arbejdes bevidst med stilhed i det terapeutiske rum.

Oplægget giver eksempler på arbejde med stilhed i individuel terapi og gruppeterapi. Hertil en filosofering over begrebet og fænomenet stilhed.

Læs mere: Article on the phenomenology of silence by Betinna Sidor published in British Gestalt Journal 2020

Læs mere: Den langsomme hjemkomst, en artikel om mening, lykke, selvforglemmelse og vasketøj på Ørslev Kloster Arbejdsrefugium

Se mere: Jagten på klarhed

Om