Coaching

Coaching kan være et valg, hvis du er i tvivl eller har nogle konkrete udfordringer i dit professionelle eller private liv. I coaching fokuseres der konkret på dine potentialer ift. et specifikt mål. Hvad er dine holdninger og værdier bag og hvad er det, præcist du vil?

Som din coach stiller jeg dig afklarende spørgsmål, så dine mål bliver helt tydelige. Vi afdækker, hvad der er dine udfordringer og styrker ift. at opnå dine mål, du får konkrete værktøjer og jeg holder dig til ilden ift. det, du gerne vil.

I tvivl om din karrierevej?

I tvivl om dit ståsted som leder?

I tvivl om uddannelsesvalg?

I tvivl om dit kærlighedsliv?

I tvivl om hvad du vil med dit liv?

HVAD HINDRER DIG I AT NÅ DINE MÅL

HVORDAN GØR DU DINE SNUBLESTEN TIL TRÆDESTEN

Retningen gemmer sig i tvivlen, for tvivlen rummer åbenhed og muligheder, i modsætning til vished, der kan rumme blindhed og lukkethed.

Book en afklarende samtale – grib tvivlen og tillad dig selv at stå stille et øjeblik. Det er i tvivlen, du har muligheden for at ændre retning i dit liv og træffe beslutninger, der er tættest på det, der er rigtigt for dig.


Særligt forløb for ledere: grounded lederskab

Grounded lederskab handler om lederudvikling. Lederudvikling med fokus på dig i professionelle sammenhænge – så du står stærkt i dit lederskab af grupper og medarbejdere.

Et samtaleforløb omkring grounded lederskab søger ind til kernen af, hvem du er. Ud over at være en undersøgelsesrejse i dit mentale DNA, vil processen være styret, så temaer som fx personlige værdier, motivations faktorer, kontaktstile og evne til at være tilstede i nuet bliver rundet.

Når du står stærkt i dit lederskab – med begge ben solidt plantet i jorden, så har du udforsket dig selv og kender dine styrker og personlige udfordring – og står ved dem.

Et grounded lederskab handler om at være forankret i sit liv med klarhed og indsigt – så fx forandringer, beslutninger og arbejdspres kan håndteres i samklang, med det du vil.

 

Det groundede lederskab – lederudvikling

Karakteren: Ledere er forskellige – heldigvis – hvad står du for?

Meningen: Hvad er dine personlige værdier og er de med dig i din hverdag?

Nuet: Hvordan bruges tilstedeværelsens kraft?

Balance: Der findes ingen sol uden skygge – kend din helhed.

Valget: At være leder for andre er et valg – hvad ligger bag dit valg og hvad er din motivation?

Glæde: Vi påvirker hinanden, det er ikke nogen hemmelighed – hvad påvirker du med?

At være leder kan være en ensom vej – brug en professionel sparringspartner til at lære af hverdagen og få fodfæste.

Se yderligere vedrørende forløb om grounded lederskab her – praktisk

Det er populært at sætte sig mål og gå efter idealbilleder i jagten på det perfekte liv og lederrolle. Jeg tror på, at personlig og ledelsesmæssig udvikling starter et andet sted – det starter med en oplevelse, erkendelse og accept af den du er – der hvor du er i livet.  Jeg tilbyder et samtaleforløb, der støtter dig i en proces, hvor rejsen ikke går frem, men mere hjem til dig selv. Lederskab fra den du er.

Selvet er som havet, altid i bevægelse og alligevel det samme.