Terapi

Gestalterapi i trygge rammer

Gestaltterapi hjælper dig med at få klarhed og samle mod og styrke til vigtige forandringer i dit liv. Hjælp til fx at bearbejde ensomhed, bekymringer, uro, angst, nedtrykthed, træthed, stress eller noget helt femte, der gør dit liv svært, og forhindrer dig i at leve dit liv med størst mulig oplevelse af meningsfuldhed og værdifuldhed.

Jeg er uddannet gestaltterapeut og den individuelle terapi samt parterapi tager udgangspunkt i den ramme.

Gestaltterapi. Det er navnet på den grundlæggende form for terapi, du vil opleve i min praksis. Gestaltterapien blev oprindeligt skabt af kreative, dynamiske terapeuter, der havde et andet livssyn end det psykoanalytiske (det dér, hvor man ligger på en briks).

 

Mere om gestaltterapi

Gestaltterapi er en nyere terapiform, der er udviklet i slutningen af 1940’erne af Fritz og Laura Perls. Gestaltterapi bygger på fænomenologi, eksistentialisme og gestaltpsykologi. Siden sit udspring har gestaltterapi flyttet sig i sin form, så terapien i dag er mindre konfrontatorisk og mere støttende.

Det overordnede menneskesyn i gestaltterapi er det eksistentialistiske, der blandt andet har fokus på ansvar, frihed og valg. I terapien tages der udgangspunkt i klientens oplevelse her-og-nu og som Fritz Perls ville beskrive det, så arbejdes der udefra og ind og ikke bagfra og frem som fx i psykoanalysen.

 

Gestaltterapeutiske forståelse

I den gestaltterapeutiske forståelse har mennesket en iboende kraft, der altid retter sig mod balance – og når den er oprettet så ubalance. For at kunne opretholde sund ligevægt og kunne pendulere smidigt mellem balance og ubalance, er det væsentligt at kunne mærke egne behov, kunne prioritere mellem dem og leve med dem ført ud i livet.

I vores dagligdag kan det være behovstilfredsstillelse af almindelig karakter som vand og mad og hertil fx behov for at være alene eller sammen med andre, behov for at føle man hører til et sted og er værdsat og elsket. Uanset hvad behovet er, kludrer vi meget hurtigt rundt i, at få det, vi har brug for. Når vi ikke kan mærke, hvad vi har brug for og når vi ikke tør gå efter det – så er det ofte aflejringer fra fortidens, der spille os et pus. I gestaltterapien er der meget at hente i forståelse af egen fortid, men det der virkelig rykker, er når disse mønstre og oplevelser – genopleves i nuet med opmærksomhed. Det bliver til a-ha oplevelser – hvor både hoved og krop er med i de nye erfaringsdannelser.

Ordet Gestalt i gestaltterapi er et tysk ord og kan oversættes til helhed. Netop det at danne nye helheder – nye forståelser, er centralt i gestaltterapien.

 

Gestaltterapeut

Noget af det særlige ved gestaltterapi er, at jeg som terapeut deltager på din rejse ved at fortælle, hvad jeg ser og undrer mig over.

Ved både at blive set og respekteret samt udfordret der hvor du er, får du …

… en rejsefælle ved din side, til støtte dig, når du mærke og opleve noget, der er svært

… mulighed for at genskabe og mærke handlemønstre i nuet, så du bliver bevidst både i krop og tanke

… fokus på dine ressourcer


As a Therapist, I won’t try to fix you. Give you advice. Tell you what to do. Pretend I know more about you than you do. Assume what is best for you. Have all the answers. Make all the hard stuff go away.


As a Therapist, I will remind you that you aren’t broken. Give you room to access your own wisdom. Support you in figuring out what to do. Recognise that you are the expert on your own life. Remember that only you know what is best for you. I honour that I don’t know it all. Collaborate with you on how to make the hard stuff easier to sit with.

Author unknown

Mit fokus som din terapeut

Mit fokus som terapeut er tilstedeværelse i nuet. Jeg tror på, at vi kan nå langt selv og endnu længere, når vi er sammen med et andet menneske på rejsen. I min terapi tilbyder jeg dig en stabil rejsefælde, hvor du kan hente inspiration og mod til at mærke og derigennem få klarhed og forandring.

“Jeg føler mig meget i live, når jeg arbejder med gestaltterapi og har på ingen måde mødt ”noget”, der giver samme følelse af klarhed”

Mine kerneområder inden for psykoterapi

Sorg; dødsfald, sygdom, skilsmisse …  når noget særligt betydningsfuldt i livet ikke er der mere…

Tvivl: karrierevalg, livsvalg, lever jeg det liv jeg kan og vil …

Depression: når verden opleves uendelig mørk og tung og man føler sig værdiløs…

Angst og grublerier: når kroppen og tankerne tager over og verden bliver til et farligt sted at være…

Skam og skyld: selv-iagttagelsens helvede…

Følelsesløshed – numbness: ikke at kunne mærke noget …

Parterapi: den svære kærlighed…