Gestaltterapi

Når man taler om terapeuter og psykoterapi findes der mange forskellige retninger. En af dem er gestaltterapi. Gestaltterapi bruges både i individuel terapi, parterapi og gruppeterapi. Jeg arbejder med alle 3 dele. 

Ordet Gestalt i gestaltterapi er et tysk ord og kan oversættes til helhed. Netop det at danne nye helheder – nye forståelser, er centralt i gestaltterapien. At hele som menneske. 

Gestaltterapi handler om at blive opmærksom på hvad der sker – hvad det gør ved dig og hvad du gør med det.

Dybtgående forandring ligger i en persons vilje til at blive mere af den, de er, snarere end at prøve at blive, hvad de ikke er.

 

Gestaltterapeutiske forståelse

I den gestaltterapeutiske forståelse har mennesket en selvregulering – en iboende kraft, der altid retter sig mod balance – og når den er oprettet så ubalance. For at kunne opretholde sund ligevægt og kunne pendulere smidigt mellem balance og ubalance, er det væsentligt at kunne mærke egne behov, kunne prioritere mellem dem og leve med dem ført ud i livet.

I vores dagligdag kan det være behovstilfredsstillelse af almindelig karakter som vand og mad og hertil fx behov for at være alene eller sammen med andre, behov for at føle man hører til et sted og er værdsat og elsket.

Uanset hvad behovet er, kludrer vi meget hurtigt rundt i, at få det, vi har brug for. Når vi ikke kan mærke, hvad vi har brug for og når vi ikke tør gå efter det – så er det ofte aflejringer fra fortidens, der spille os et pus.

I gestaltterapien er der meget at hente i forståelse af egen fortid, men det der virkelig rykker, er når disse mønstre og oplevelser – genopleves i nuet med opmærksomhed på både kroppen, tankerne og følelserne. Det bliver til a-ha oplevelser – hvor både hoved og krop er med i de nye erfaringsdannelser.

 

Gestaltterapi rødderne

Gestaltterapi er en psykoterapiform, der er udviklet i slutningen af 1940’erne af Fritz og Laura Perls. Gestaltterapi bygger på fænomenologi, eksistentialisme og feltteori. 


There are multiple valid organizations of Gestalt Therapy theory – with differences in emphasis, focus, and integrations, Bob’s organization stands on the originating supports of existentialism, field theory, phenomenology and dialogue with an emphasis on character, awareness, and process. He emphasizes the restoration of self-regulation within the person’s environment as a core value of Gestalt Therapy.

Gestaltterapeut

Mit fokus som terapeut er tilstedeværelse i nuet. Jeg tror på, at vi kan nå langt selv og endnu længere, når vi er sammen med et andet menneske på rejsen. 

Noget af det særlige ved gestaltterapi er, at jeg som terapeut deltager på din rejse ved at fortælle, hvad jeg ser og undrer mig over.

Ved både at blive set, mødt og respekteret samt udfordret der hvor du er, får du …

… mulighed for at møde den du er og starte din videre rejse derfra – i stedet for hele tiden at arbejde på at blive en anden. Det plejer at være et godt udgangspunkt for sund og varing forandring.