Hvad er supervision?

Hvad er supervision? Det er en UNDRE-SØGELSE

Rammesætningen er kort: at en person (supervisor) hjælper en anden (supervisand) til at kunne løse sine arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse. Det kan både være 1:1 og i grupper.

Supervision kan også være træning i at blive bedre til en færdighed som fx under uddannelse til psykoterapeut.

Emner i supervision vil typisk omhandle klienter/patienter/brugere, kollegaer samt faglig teori og metode.

Undersøgelse af dilemmaer er også ofte forkomne – enten af vælge en løsning eller en holdning eller at finde en måde at leve på med paradokser og ambivalens.

Supervision er en læreproces, hvor supervisanden øger sine faglige og personlige kvalifikationer – og lærer at udnytte disse bedre.

Supervision er en ”undre-søgelse” – ikke en jagt efter sandhed eller sikre svar. Formålet er ikke at finde løsninger og opnå enighed, men at supervisanden med støtte og udfordring fra supervisor eller/og gruppen reflekterer over sin praksis og på den måde får øje på nye perspektiver og veje.

 

Hvorfor gå i supervision?

Der er 1000 gode grunde til at gå i supervision.

Supervision er til dem, der ønsker at udvikle ikke bare sig selv men også dem omkring én.  Supervision er til dem der vil have det bedste ud af den tid, der bliver brugt – for sig selv og andre.

Supervision giver mulighed for at vende og perspektivere oplevelser, opgaver, relationer og teori på en måde, som du ikke kan opnå, når du er alene.

Spørgsmålet kan også stilles omvendt: hvorfor ikke gå i supervision?