Supervision

Faglig fordybelse, refleksion og udvikling

Jeg tilbyder supervision til terapeuter, præster og andre faggrupper hvor mennesker og kommunikation spiller en væsentlig rolle.

Det kan foregå både individuelt, i grupper og som uddannelsesforløb.

 

Om supervision

I arbejdet med at støtte andre mennesker er akilleshælen, at vi ofte glemmer at tage vare på os selv.

Som professionel omsorgsperson har vi brug for ind imellem at tager os tid at stoppe op og trække vejret, mærke efter og reflektere over vores praksis.

Er der særlige emner, situationer, relationer der udfordrer dig? Hvor oplever du energi og begejstring?

Det kræver tillid at åbne op for det, man synes er svært – og for nogle også for det, man gør godt. Jeg lægger vægt på, at der i supervisions rummet er højt til loftet. Med det mener jeg, at jeg besøger din praksis med stor åbenhed og vilje til at undersøge. Et menneskeliv er så uendeligt nuanceret, og ligeledes er vores måder at hjælpe andre på.

I supervision bryder du oplevelsen af at være alene og isoleret – du ser på der, hvor du blomstrer og måske glemmer, at du gør et værdifuldt stykke arbejde. Du får måske øje på noget nyt og finder inspiration til din hverdag og det professionelle virke.

 

Om kurser og uddannelsesforløb

Kursus- og uddannelsesforløb skræddersyes efter behov. Det kan fx være med følgende temaer:

 • Supervisors rolle – supervisionens mål
 • Den asymmetriske relation / magt / ansvar / overføring
 • Læringssyn og den nærende dialogs ingredienser
 • Supervisionens praktiske rammer og forskellige metodikker
 • Etiske dilemmaer
 • Hvad er god supervision og en god supervisor?
 • Kontaktstile – opmærksomhed på snublesten i supervisionen. Hvordan vi afbryder kontakten hver for sig og sammen
 • Øve, øve, øve – træning i plenum og mindre grupper og 1:1

Der findes ikke en form en supervisor skal passe ned i – det er en oplevelsesrejse i at finde sin egen form – gennem træning og inspiration.

 • Hvor meget deler man af sig selv – supervisors selvafsløring?
 • Hvad hvis man ikke ved, hvad man skal sige?
 • Hvad hvis man ikke selv kan finde ud af det, den man sidder overfor tumler med?
 • At stå over for magtesløshed både i en selv og hos den anden .. hvad gør man der?

Hvis uddannelsesgruppen arbejder godt sammen, kan det være en mulighed fremadrettet at lave en supervisionsgruppe for supervisorerne.