Sproget farver dig og mig

Sproget farver dig og mig

Hvis du har modet og tålmodigheden til at lytte til de ord, du vælger eller som slipper ud – har du en sproglig kongevej til at opnå større klarhed – både overfor dig selv og andre.

Lyt fx til hvordan du bruger de små ord som kan og vil.

Jeg kan ikke holde styr på det hele, jeg kan ikke mere i aften, jeg kan ikke sige det til dem…

Det kan føles sandt, at du ikke kan et eller andet, mens det måske nærmere er et udtryk for noget, du ikke vil. Du kan på en måde gemme dig i ordet kan – mens du bliver mere tydelig, når du bruger vil.

Fortællingen om hvad du kan og ikke kan, får en helt anden kraft, hvis ordet erstattes af vil.

Jeg vil ikke holde styr på det hele, jeg vil ikke mere i aften, jeg vil ikke sige det til dem…

Når du bruger vil i stedet for kan, hvor det er muligt, tager du et aktivt valg og er ikke offer agtig i forhold til omstændighederne. Det er dig, der har besluttet, om du vil eller ikke vil

Nogle gange er der handlinger, du ikke kan. Omvendt er der meget, du kan, hvis du vil og ikke skal gøre, hvis du ikke vil.

I forhold til det, du vitterlig ikke kan, så læg mærke til, hvordan du forholder dig – stiller dig over for det, du ikke kan. Hvad fortæller du sig selv, når der er noget, du ikke kan? Gør du dig selv dobbelt uduelig – giver du de andre skylden – eller hvad sker der?

Vil kan eje en hårdhed og konfrontering, hvor kan indeholder mere overbærenhed og måske eftergivenhed ift. at du nogen gange ikke kan noget … måske fordi du er på vej til at finde ud af, hvad du vil – en gryende vilje.

Vores vilje og ønsker og måden vi kommunikerer det på, er farvet af indstillingen til os selv og det andet menneske. ”Det vil jeg ikke” kan være unødigt hårdt i nogle situationer … her kan formuleringen gradbøjes og med samme ansvarlighed formuleres som fx ”Det har jeg ikke lyst til”.

Med sproget tager vi vare på livet – på os selv og andre. Ikke ved at gemme os – gemme vores vilje og styrke, men ved med ord at fortælle, hvad vi ønsker og ikke ønsker.

Med sproget i stort og småt farver jeg mit og dit liv, og med dit farver du mit.

Betinna ღ 

@betinnasidor


“I can will  knowledge, but not wisdom; going to bed, but not sleeping; eating, but not hunger; meekness, but not humility; scrupulosity, but not virtue; self-assertion or bravado, but not courage; lust, but not love; commiseration, but not sympathy; congratulations, but not admiration; religiosity, but not faith; reading, but not understanding.”

Leslie Farber