Tvivleren

Tvivlen fylder periodevist for os alle på arbejdet, hjemme, når der skal planlægges ferie…

Vi kan være i tvivl om meget – Hvordan får jeg det sagt… Hvilken løsning er den bedste… Hvad mon jeg skal vælge… Mon det nu er godt nok… Gad vide, hvad de vil sige til det… Hvordan kommer jeg ud af det dilemma…

Tvivl vil vi som regel af med, den skal bare væk, så vi kan få styr på tingene og retningen og prioriteringerne – og komme videre.

Det er egentlig pudsigt, da det retningsløse, tænksomme og åbensindede også kan kaldes disruptiv innovation, kreativ tænkepause – eller frugtbart tomrum. Gad vide hvorfor vi har så travlt, med at komme af med den tvivl?

Tvivlen kræver lidt mere af os

Vi kan godt lide mønstre os mennesker, noget vi genkender – det gør det nemmere at være menneske og lettere at træffe beslutninger og navigere og have kontrol.

Vi genkender nemt en stol, vi ved, hvad den hedder og hvad den kan bruges til. Bliver jeg træt af at stå, ja så tager jeg stolen. Det behøver jeg ikke tænke så meget over. Jeg er ikke i tvivl. Træt i benene – lyst til at sidde ned – tager stolen og sætter mig – lige ud af landevejen. Men hvad nu hvis jeg blev i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe det an, at jeg blev træt i benene. Puha, så mange muligheder – skal jeg sætte mig på gulvet, lægge mig ned, gå ind og høre de andre, hvordan de gør, Google gode måder at aflaste benene på…. Jeg kunne også bare blive stående, så ville problemet løse sig af sig selv og gad vide hvordan…

Det kunne blive en lærerig oplevelse at få løst det med de trætte ben – måske ville jeg møde nogle nye mennesker, få en glædelig overraskelse og måske til sidst ende med at gøre noget nyt – fx stå på hovedet 🙂

Nu siger jeg ikke, at det ville være fantastisk, hvis vi grundlæggende var i tvivl om alt. Der er også neurotiske tvivlere og skeptiker, hvor sagen der drejer sig om noget helt andet. Det jeg gerne vil sige er, at tvivlens skygge kan være et nødvendigt og tiltrængt hvilested med bund for nye indsigter, ideer, muligheder og ansvarlige tilvalg og beslutninger og handlinger. 

Derfor er der en faldgrube i, at vi ofte ikke tillader os selv – og nogle gange også andre, at være i tvivl. 

Tvivlen rummer åbenhed og muligheder, i modsætning til vished, der kan rumme blindhed og lukkethed.

Tvivl rummer også sårbarhed og stilstand – det kræver tillid at turde sige; Det her kan jeg ikke lige finde ud af, jeg er i tvivl – jeg har brug for tid eller jeg har brug for hjælp.

Udfordringen med tvivl komme ofte af, at vi giver tvivlen modstand – for det vi ikke vil have vokser som regel.

Dyrk tvivlen

Hvad fx med de historier du fortæller om dig selv; hvad du kan og ikke kan, hvad du vil og hvad der betyder noget. Hvornår har du sidst taget dine overbevisninger op til revision og tillad dig selv at tvivle? Åbnet op for nye konstruktioner og perspektiver i sindet, hvor du måske kan mere, end du lige går og fortæller dig selv eller hvor du i virkelighed vil noget andet, end det du troede eller bare ikke længer er sådan en, der altid eller aldrig er sådan og sådan….

Gælder dine overbevisninger stadig eller er du styret af måder at leve i verden på, som ikke længere passer dig?

HVAD ER VIGTIGT FOR DIG – NU

HVAD GIVER MENING FOR DIG – NU

HVAD DRØMMER DU OM – NU

HVAD HINDRER DIG I AT NÅ DINE MÅL…

HVAD OPNÅR DU VED IKKE AT FORFØLGE DINE DRØMME…

 I tvivlen får du …

… måske øjnene op for, at det liv du har i dag, er sådan som du gerne vil have det. Det er godt, som det er. Ikke at vælge er også et valg. Det giver blot mere livsværdi at være opmærksom på, at det du har, er godt og velfungerende – at der er meget at være taknemmelig for…

… måske færten af længslen efter noget andet, viljen til noget andet. OG hvordan kommer du så fra A til B? 

Inspired action versus forced action

Tvivlen er der af en grund – både når den optræder før og efter en beslutning. Ellers ville den ikke være der.

Succeskriteriet for at føre nye beslutninger ud i livet hænge ofte sammen med autenticiteten i dit valg. Jo tættere dine intentioner og mål er på dine kerneværdier, din ild og dit engagement i livet, jo større er sandsynligheden for at flytter bjerge – både inden i dig og uden for dig.

Du kender helt sikkert forskellen på at brænde for noget eller hive dig selv afsted på en ørkesløs vandring. Det er forskellen på inspired action og forced action – at ville noget oprigtigt eller gøre noget, fordi man tror og synes, man skal og bør fordi, fordi, fordi…

Afklar værdimæssigt om du er i samklang, med det du vil – er der noget, der trækker i dig – eller trækker du dig selv afsted?

Afklar kropsligt, om der er rytme og puls i din intention, kan du lide melodien og bevægelsen i det du pejler mod, så er du på rette vej. Hvis du oplever noget andet, så stop op og tvivl!

Rod i livet – tag en timeout

TIMEOUT: Ord oprindelig kendt fra 1963 fra engelsk som “tid uden for spilleperioden”.

I overført betydning: en pause man tager for at få nye ideer eller tænke sig om.

Kunne det være noget for dig med en timeout?

En mulighed blandt mange er at booke en coaching samtale og lade tvivlen råde. Jeg synes bestemt, du skal ringe til mig – særligt hvis du er i tvivl, om det nu er det rigtige, at gøre 🙂

DON’T MISS OUT DOUBT : LAD TVIVLEN KOMME DIG TIL GODE

Coaching – minding you! GØR SNUBLESTEN TIL TRÆDESTEN

Andre kapitler om tvivl

Andre kapitler om tvivl – andre oplevelser med tvivl kan være tvivl ift. ens grundeksistens, måske en følelse af meningsløshed eller følelsesløshed eller ligegyldighed eller værdiløshed eller magtesløshed.

Sagt på en anden måde: tvivl om mening, følelser, behov, egen gyldighed og værdi og magt.

Man kan opleve at være i tvivl uden at vide, hvad det egentlig er, man er i tvivl om. En grundløs tvivl der siver ind alle vegne i hverdagens både små og store valg. En tvivl der ikke handler om, om man skal gå til højre eller venstre, købe mini mælk eller skummetmælk – det handler om, at man simpelthen ikke aner hvad man har brug for. Der er lukket af.

Det kan også være en fortvivlet situation, hvor fx sorg og smerte fylder så meget, at der virkelig er tale om en mørk skygge af tvivl i livet.

Tvivlen kan have rod i skammen – frygten for at fejle, for ikke at være god nok, være værd at elske. Det er også et stort kapitel.

Hvis du ønsker at gå i dybden med disse andre kapitler om tvivl, er det ikke coaching, der er tilrådeligt – måske mere samtaleterapi.

Læs mere om coaching samt særligt coaching forløb ”Grounded lederskab” for ledere.

Der er også mulighed for at læse mere om samtaleterapi og skam.

Nederst Robert Frost digt om tvivl og valg til dem, der er til det 🙂

Coaching


The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

BY ROBERT FROST